Gyakorlati drónbemutató a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán Hódmezővárhelyen

Újságírói riport dr. Sisák István tanár úrral 

A precíziós gazdálkodás új kihívásokkal teli, komplex, több szegmensből álló technológia. A különböző precíziós szolgáltatást nyújtó vállalkozások, cégek az Agroinform Kft. által, hat év óta megrendezett PREGA Konferencián minden évben bemutatják a legújabb technikákat, eszközöket, ahol nagyon sok szolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó vesz részt. 

Ma már a felsőoktatás is kapcsolódott ehhez a vonulathoz, mivel óriási szerep hárul az egyetemekre. A felsőoktatásnak az a feladata, hogy többé-kevésbé objektív mércét felállítva értékelje a világot, és ezt a kiegyensúlyozott világképet, szemléletet, tudást adja át a hallgatóknak. Magyarországon Mosonmagyaróváron, 2017-ben indult el elsőként a tényleges precíziós szakmérnöki képzés, s az óta – mondhatni – futótűzként terjedt el az egész országban. Keszthelyen, Székesfehérváron, Gödöllőn, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen megalakultak a precíziós szakok, szeptembertől pedig Kaposváron is elindul ez a szakképzés, ami új szemléletet hoz a magyar mezőgazdaságba.

Sisák tanár úr a hódmezővásárhelyi képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy azt tanítják meg a hallgatóknak, hogy a precíziós mezőgazdaságnak a rendszere, ciklusa nem azonos az 50 millió forintba került traktorral, amelynek a tetejére GPS antennát szereltek, s a két centiméter pontossággal mozog a táblán. Nyilvánvalóan elengedhetetlen rész egy ilyen eszköz a precíziós mezőgazdaság teljes rendszerében, de sok-sok apró összetevője van ennek a technológiának, ami csak akkor tud hasznot hozni a gazdának, ha megérti a rendszer egész működését, és megfelelő módon használja. A felsőoktatásban a teljes rendszer működését tanítják, amelynek a lényege az adatfeldolgozás, a kapott sokféle információ értelmezése, és az adatokból származó eredmények hasznosítása a saját gazdaságban. Jó hír, hogy a hallgatók is nagy érdeklődést mutatnak a precíziós szakok, szakmérnöki képzések iránt.

Mivel a hódmezővásárhelyi képzés, a többi egyetemhez képest későn, egy éve kezdődött, ezért a jövőt is vizionálták azzal, hogy a drón használat képzésére külön, kiemelt figyelmet fordítanak. A tanár úrnak meggyőződése, hogy a drónok szervesen beépülnek a precíziós mezőgazdaság gyakorlatába. Jelenleg még fejlesztési fázisban van a drónok alkalmazása, a technológia még nincs tejesen kidolgozva, így még nem pontosan ismert, hogyan kell a drónt beilleszteni a gazdálkodás gyakorlatába. Ám az már most látszik, hogy a drón, mint eszköz szerves része lesz a precíziós gazdálkodásnak. Nemrégiben jelent meg egy adat, miszerint Németországban a 100 hektár fölötti gazdaságok 25 százalékában rendszeresen használják a drónt (fele részben saját eszközzel, fele részben szolgáltatásként). Az biztos, hogy ez a százalék nőni fog, s remélhető, hogy a magyar mezőgazdaság is eljut erre a szintre.

A drónhasználat jogi hátterét az Európai Unió szabályozása alapján alakítják idehaza is. Az országgyűlés várhatóan ez év végére alkotja meg az új dróntörvényt, amely az eszköz használatának a szabályait tartalmazza. Fontos lenne, hogy az új rendelkezések ne akadályozzák a dróntechnológia, s az ehhez kapcsolódó szolgáltatások rohamos fejlődését, mert ezzel hátrányt is okozhatnánk a mezőgazdaságnak. A drónt két alapvető területen használják a mezőgazdaságban. Az egyik a monitoring, vagyis a felvételkészítés területén, amellyel a határszemle végezhető el, de így sokkal több információhoz lehet jutni. Az információk feldolgozásához kell az a tudás, amellyel a mezőgazdaság hatékonysága nagyban javítható. Az eszköz másik nagy felhasználási lehetősége a növényvédelemben mutatkozik, mivel a drón nem csak takarékosabban juttatja ki a növényvédő-szert, de olyan helyekre is eljut, ahová a nehéz gépekkel nem lehet bemenni. Ennek a technológiának a szabályozási hátterét is meg kell teremteni.

Az Agro-Way Kft. együttműködési szerződés keretében dolgozik együtt a hódmezővásárhelyi karral. Amikor a karon az elhatározás megszületett, akkor olyan céget kerestek, amelyik biztosítja az eszközöket, és komoly technológiai, műszaki tudással bír a gyakorlati képzéshez. A cég nélkül nem tudták volna a szakmérnöki képzést sem elindítani, de miután Bene Lajos azonnal partner volt az ötlet megvalósításában, így minden akadály elhárult a képzés beindítása elől. Az Agro-Way Kft. a mezőgazdasági tapasztalatot, míg egy másik cég, a MyActionCam Kft. a számítástechnikai háttérismereteket hozta a gyakorlati képzésbe.

Sisák István végül arról tájékoztatott, hogy június 27.-én szombaton az egyetem egy nagyobb, beiskolázást segítő rendezvényre várja azokat a középiskolás diákokat, akik a mezőgazdaság iránt érdeklődnek. A nyolc órától 12 óráig tartó bemutatón mindazt bemutatják, amit a kar kínál a hallgatóinak. Ennek részeként drónos bemutatót is rendez az Agro-Way Kft., melynek helyszíne a Hód-Mezőgazda Zrt. Takács Ferenc Képző Központja.

(hajtungy)